To już 15 lat działalności Stowarzyszenia Społecznego Wawer. Przez wszystkie te lata czynnie uczestniczymy i bierzemy udział w rozwoju naszej dzielnicy. Jesteśmy blisko mieszkańców i zawsze pomagamy w rozwiązywaniu trudnych spraw i problemów bo taki jest nasz cel.
Od początku powołania Stowarzyszenia Wawer mieliśmy i mamy swoich przedstawicieli we władzach Rady Gminy Warszawa Wawer czy Dzielnicy Warszawa Wawer.
Jesteśmy obecni i pomagamy mieszkańcom nie tylko doraźnie przed wyborami (jak to czynią inne organizacje po czym znikają), ale jako jedyne Stowarzyszenie Wawer prowadzimy ciągłą działalność na terenie Dzielnicy Wawer i Warszawy. Wybrane zdjęcia z uroczystości Jubileuszu połączone ze Spotkaniem Wigilijnym znajdziecie Państwo w Galerii.    

 

Aktualnie Stowarzyszeniem Społecznym Wawer kieruje Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Wiesław Domański Prezes
  Marek Samson Wiceprezes
  Adam Kowalski  Skarbnik
  Kacper Michalski  Sekretarz
  Ewa Jarzymowska-Kałudowa  Członek Zarządu
  Małgorzata Pasoń  Członek Zarządu
  Edward Kalwarczyk  Członek Zarządu
 
   Komisja Rewizyjna:
   Marek Magdziak  Przewodniczący
Elżbieta Lewandowska Członek Komisji
     

 


Stowarzyszenie Społeczne Wawer działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. z 1989r. Nr 20 poz. 104 (z późniejszymi zmianami) a także Statutu Stowarzyszenia. Stowarzyszenie jest zarejestrowane pod Nr KRS 0000123298 i obszarem działania jest Warszawa.